Przez długie lata obowiązywała reguła prawej strony, czyli budowa ogrodzenia od strony ulicy i prawej...
Przez długie lata obowiązywała reguła prawej strony, czyli budowa ogrodzenia od strony ulicy i prawej strony, patrząc od frontu. Reguły tej nie regulują jednak żadne przepisy prawne i nie da się jej wyegzekwować. Poza tym nie każdy nabywca działki chce…Budowa ogrodzenia – jakie formalności, kto płaci ?
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy